• 👉 Chỉ quảng cáo Game Mobile, Game H5 & Game PC

WebGame BÁ VƯƠNG ĐẠI CHIẾN - ĐẠI HẢI TRÌNH 15

🔥
🔥
BÁ VƯƠNG ĐẠI CHIẾN - VƯỢT ĐẠI HẢI TRÌNH BÁ VƯƠNG 15
🌺
Trang Chủ : http://bavuongdaichien.com/
🌺
Tài Khoản Nạp 200K trong thời gian diễn ra Sự Kiện sẽ được tặng free code
💥
Sự Kiện Nhận Code Đại Hải Trình
_______________________
💥
Bước 1: Tiến hành thả
💖
và S.h.α.r.e sự kiện ở chế độ công khai
💥
Bước 2 : #BáVươngĐạiChiến15 Vượt Đại Hải Trình + Ảnh nhân vật trên bảng xếp hạng phó bản tại máy chủ mới nhất + Tên tài khoản
💥
Bước 3 : Báo danh tài khoản đã vượt map Moby Dick tại máy chủ mới nhất để được kiểm tra theo Link : https://bit.ly/MOBY-DICKS-BVDC
🔥
Lưu ý :
⛔
KHÓA TÀI KHOẢN DÙNG ẢNH CỦA NGƯỜI KHÁC HOẶC DÙNG ẢNH GIAN LẬN EVENT
⛔
Mỗi bản đồ bạn muốn nhận thưởng phải làm 1 lần Sự Kiện
⛔
Ảnh tham gia sự kiện phải tham gia tại máy chủ mới nhất
⛔
Phát thưởng trong 48:00 từ lúc bạn tham gia sự kiện
_______________________
🌺
Phần thưởng :
💖
http://bavuongdaichien.com/.../vuot-dai-hai-trinh-ba...
 
Top