• 👉 Chỉ quảng cáo Game Mobile, Game H5 & Game PC
vn-game vn-game

Nội dung mới nhất bởi QC Game Private Free Vip

 1. QC Game Private Free Vip

  Game Nhập Vai Mobile Lôi Đình H5 Open S57 Chân Vân Đại Đế - Free 10 Vạn + VIP 10

  LDH5 Lôi Đình H5 Open S57 Chân Vân Đại Đế Open: 19h – 21/09/2022 Free 10 Vạn + VIP 10 qua thư Sự kiện loan tin tại Group Fb tặng Thẻ Tháng Giftcode hằng tuần tại Hội quán Cùng nhiều sự kiện hấp dẫn Giftcode Tân Thủ: LDH5TANTHU TOP LỰC CHIẾN Top 1: 500 Vạn Top 2: 400 Vạn Top 3: 300 Vạn Top 4-6...
 2. QC Game Private Free Vip

  Game Nhập Vai Mobile Tam Quốc H5 Open S48 Quách Gia - Free VIP 10 + 1.000.000 KNB

  TQH5 TAM QUỐC H5 OPEN S48 QUÁCH GIA OPEN: 19h – 19/09/2022 Free VIP 10 + 1.000.000 KNB Sự kiện loan tin tại Group Fb tặng Thẻ Tháng Giftcode hằng tuần tại Hội quán GIFTCODE: TQH5TANTHU TOP LỰC CHIẾN Top 1: 10.000.000 KNB Top 2: 8.000.000 KNB Top 3: 6.000.000 KNB Top 4-6: 4.000.000 KNB Top 7-9...
 3. QC Game Private Free Vip

  Game Nhập Vai Mobile Tây Du H5 Open S47 Dương Tiễn - Free VIP 10 + 10.000.000 KNB

  TDH5 TÂY DU H5 S47 DƯƠNG TIỄN OPEN: 19h – 12/09/2022 Free VIP 10 + 10.000.000 KNB Sự kiện loan tin tại Group Fb tặng Thẻ Tháng Giftcode hằng tuần tại Hội quán Cùng nhiều sự kiện hấp dẫn Đua Top nhận BẠC vào tài khoản Michio Giftcode tân thủ: TDH5TANTHU TOP LỰC CHIẾN Top 1: 5.000.000 KNB Top 2...
 4. QC Game Private Free Vip

  Game Nhập Vai Mobile Đông Tà 2D Open S42 Đông Phương Bất Bại - Free VIP 15 + 1.000 Vạn KNB

  DT2D ĐÔNG TÀ 2D OPEN S42 ĐÔNG PHƯƠNG BẤT BẠI OPEN: 19h – 09/09/2022 Free VIP 15 + 1.000 Vạn (khi đạt level 5) Sự kiện loan tin tại Group Fb tặng thẻ Đại Hiệp Giftcode hàng tuần tại Hội quán Đua Top nhận BẠC tại ví Michio Nhân 2 giá trị nạp trong 7 ngày đua Top GIFTCODE: DT2DTANTHU TOP LỰC CHIẾN...
 5. QC Game Private Free Vip

  Game Nhập Vai Mobile Lôi Đình H5 Open S56 Toan Nghê - Free 10 Vạn + VIP 10 qua thư

  LDH5 LÔI ĐÌNH H5 OPEN S56 TOAN NGHÊ OPEN SEVER: 19h – 07/09/2022 Free 10 Vạn + VIP 10 qua thư Sự kiện loan tin tại Group Fb tặng Thẻ Tháng Giftcode hằng tuần tại Hội quán Cùng nhiều sự kiện hấp dẫn Đua Top nhận BẠC tại ví Michio GIFTCODE: LDH5TANTHU TOP LỰ CHIẾN Top 1: 500 Vạn Top 2: 400 Vạn...
 6. QC Game Private Free Vip

  Game China Mobile Trảm Yêu H5 Open S53 Đâu Suất Cung - Free VIP 6 + 10 Vạn KNB

  TYH5 TRẢM YÊU H5 S53 ĐÂU SUẤT CUNG OPEN: 19h – 31/08/2022 Free VIP 6 + 10 Vạn KNB (nhận code) Sự kiện loan tin tại Group Fb tặng Thẻ Tháng Giftcode hằng tuần tại Hội quán Đua Top nhận BẠC vào tài khoản Michio (giá trị như tiền mặt, có thể nạp cho game khác hoặc giao dịch với người chơi khác)...
 7. QC Game Private Free Vip

  Game Nhập Vai Mobile Tây Du H5 Open S46 Na Tra - Free VIP 10 + 10.000.000 KNB

  TDH5 TÂY DU H5 S46 NA TRA OPEN: 19h – 29/08/2022 Free VIP 10 + 10.000.000 KNB Sự kiện loan tin tại Group Fb tặng Thẻ Tháng Giftcode hằng tuần tại Hội quán Cùng nhiều sự kiện hấp dẫn Đua Top nhận BẠC vào tài khoản Michio (giá trị như tiền mặt, có thể nạp cho game khác hoặc giao dịch với người...
 8. QC Game Private Free Vip

  Game Nhập Vai Mobile Quần Anh 3Q Open S43 Viên Thiệu - Free VIP 15 + 1.000 Vạn KNB

  QA3Q QUẦN ANH 3Q OPEN S43 VIÊN THIỆU OPEN: 19h – 26/08/2022 Free VIP 15 + 1.000 Vạn (khi đạt level 10) Quà điểm năng động ngày, quà đi ải, quà đăng nhập… Sự kiện Open Server 7 ngày, 14 ngày Sự kiện loan tin tại Group Fb tặng Thẻ Tháng Giftcode hàng tuần tại Hội quán Đua Top nhận BẠC vào tài...
 9. QC Game Private Free Vip

  Game Nhập Vai Mobile Lôi Đình H5 Open S55 Tu La Ác Quỷ - Free 10 Vạn KNB + VIP 10

  LDH5 LÔI ĐÌNH H5 OPEN S55 TU LA ÁC QUỶ OPEN: 19h – 24/08/2022 Free 10 Vạn + VIP 10 qua thư Sự kiện loan tin tại Group Fb tặng Thẻ Tháng Giftcode hằng tuần tại Hội quán Cùng nhiều sự kiện hấp dẫn Đua Top nhận BẠC tại ví Michio (giá trị như tiền mặt, có thể nạp cho game khác hoặc giao dịch với...
 10. QC Game Private Free Vip

  Game Nhập Vai Mobile Tam Quốc H5 Open S46 Tôn Kiên - Free VIP 10 + 1.000.000 KNB

  TQH5 Tam Quốc H5 Open S46 Tôn Kiên Open: 19h – 22/08/2022 Free VIP 10 + 1.000.000 KNB Sự kiện loan tin tại Group Fb tặng Thẻ Tháng Giftcode hằng tuần tại Hội quán Giftcode tân thủ: TQH5TANTHU TOP LỰC CHIẾN Top 1: 10.000.000 KNB Top 2: 8.000.000 KNB Top 3: 6.000.000 KNB Top 4-6: 4.000.000 KNB...
 11. QC Game Private Free Vip

  Game Nhập Vai Mobile Trảm Yêu H5 Open S52 Ngũ Minh Cung - Free VIP 6 + 10 Vạn KNB

  TYH5 Trảm Yêu H5 Open S52 Ngũ Minh Cung Open: 19h – 17/08/2022 Free VIP 6 + 10 Vạn KNB (nhận code) Sự kiện loan tin tại Group Fb tặng Thẻ Tháng Giftcode hằng tuần tại Hội quán Giftcode Tân Thủ: TYH5TANTHU TOP LỰC CHIẾN Top 1: 5.000 Vạn Top 2: 4.000 Vạn Top 3: 3.000 Vạn Top 4-6: 2.000 Vạn Top...
 12. QC Game Private Free Vip

  Game Nhập Vai Mobile Chiến Thần H5 Open S39 Từ Châu - Free VIP 2 + 500.000 KNB

  CTH5 CHIẾN THẦN H5 OPEN S34 TỪ CHÂU Open: 19h – 16/08/2022 Free VIP 2 + 500.000 KNB qua thư Sự kiện loan tin tại Group Fb tặng Thẻ Tháng Giftcode hằng tuần tại Hội quán Cùng nhiều sự kiện hấp dẫn GIFTCODE TÂN THỦ: CTH5TANTHU TOP LỰC CHIẾN Top 1: 500 Vạn Top 2: 400 Vạn Top 3: 300 Vạn Top 4-6...
 13. QC Game Private Free Vip

  Game Nhập Vai Mobile Tu Tiên H5 Open S34 Ngũ Hành Sơn - Free VIP 10 + 10.000.000 KNB

  TTH5 TU TIÊN H5 OPEN S34 NGŨ HÀNH SƠN Open: 19h – 15/08/2022 Free VIP 10 + 10.000.000 KNB Sự kiện loan tin tại Group Fb tặng Thẻ Tháng Giftcode hằng ngày tuần tại Hội quán Cùng nhiều sự kiện hấp dẫn GIFTCODE TÂN THỦ: TTH5TANTHU TOP LỰC CHIẾN: Top 1: 5.000.000 KNB Top 2: 4.000.000 KNB Top 3...
 14. QC Game Private Free Vip

  Game Nhập Vai Mobile Tây Du H5 Open S45 Bạch Long - Free VIP 10 + 10.000.000 KNB

  TDH5 TÂY DU H5 OPEN S45 BẠCH LONG Open: 19h – 08/08/2022 Free VIP 10 + 10.000.000 KNB Sự kiện loan tin tại Group Fb tặng Thẻ Tháng Giftcode hằng tuần tại Hội quán Cùng nhiều sự kiện hấp dẫn Giftcode tân thủ: TDH5TANTHU TOP LỰC CHIẾN Top 1: 5.000.000 KNB Top 2: 4.000.000 KNB Top 3: 3.000.000...
 15. QC Game Private Free Vip

  Game Mobile Đông Tà 2D Open S41 Phong Thanh Dương - Free VIP 15 + 1.000 Vạn KNB

  DT2D ĐÔNG TÀ 2D OPEN S41 PHONG THANH DƯƠNG OPEN: 19h – 05/08/2022 Free VIP 15 + 1.000 Vạn (khi đạt level 5) Sự kiện loan tin tại Group Fb tặng thẻ Đại Hiệp Giftcode hàng tuần tại Hội quán Nhân 2 giá trị nạp trong 7 ngày đua Top Giftcode tân thủ: DT2DTANTHU TOP LỰC CHIẾN: Top 1: 5.000 Vạn Top...
Top