• 👉 Chỉ quảng cáo Game Mobile, Game H5 & Game PC
vn-game vn-game

Game Nhập Vai Mobile Lôi Đình H5 Open S56 Toan Nghê - Free 10 Vạn + VIP 10 qua thư

LDH5
301223010_196613179464986_4724516856865409694_n.jpg

LÔI ĐÌNH H5 OPEN S56 TOAN NGHÊ
OPEN SEVER: 19h – 07/09/2022
Free 10 Vạn + VIP 10 qua thư
Sự kiện loan tin tại Group Fb tặng Thẻ Tháng
Giftcode hằng tuần tại Hội quán
Cùng nhiều sự kiện hấp dẫn
Đua Top nhận BẠC tại ví Michio
GIFTCODE: LDH5TANTHU
TOP LỰ CHIẾN
Top 1: 500 Vạn
Top 2: 400 Vạn
Top 3: 300 Vạn
Top 4-6: 200 Vạn
Top 7-10: 100 Vạn
TỔNG KẾT: 19h – 14/09/2022
Xem thêm thông tin GIFTCODE khác tại: https://www.facebook.com/groups/loidinhh5.michio
Link game: http://ld.michiogame.com
 
Top