• 👉 Chỉ quảng cáo Game Mobile, Game H5 & Game PC
vn-game vn-game

Game Mobile Tu Tiên H5 Open S39 Lưu Sa Hà - Free VIP 10 + 10.000.000 KNB

TTH5
313439690_191200050077579_3706002011114117792_n.jpg

Tu Tiên H5 Open S39 Lưu Sa Hà
Open
: 19h – 01/11/2022
Free VIP 10 + 10.000.000 KNB
Sự kiện loan tin tại Group Fb tặng KNB
Giftcode hằng ngày tuần tại Hội quán
Cùng nhiều sự kiện hấp dẫn
GIFTCODE: TTH5TANTHU
TOP LỰC CHIẾN
Top 1: 5.000.000 KNB
Top 2: 4.000.000 KNB
Top 3: 3.000.000 KNB
Top 4-6: 2.000.000 KNB
Top 7-9: 1.000.000 KNB
Tổng kết: 19h – 08/11/2022
Xem thêm thông tin GIFTCODE khác tại: https://www.facebook.com/groups/tutien.michio
Link game: http://tt.michiogame.com
 
Top