• 👉 Chỉ quảng cáo Game Mobile, Game H5 & Game PC

Game Nhập Vai Mobile QUẦN ANH 3Q OPEN S44 VIÊN THUẬT - Free VIP 15 + 1.000 Vạn KNB

QA3Q
305931298_182656590931925_3835341989178666402_n.jpg

QUẦN ANH 3Q OPEN S44 VIÊN THUẬT
OPEN: 19h – 23/08/2022
Free VIP 15 + 1.000 Vạn (khi đạt level 10)
Quà điểm năng động ngày, quà đi ải, quà đăng nhập…
Sự kiện Open Server 7 ngày, 14 ngày
Sự kiện loan tin tại Group Fb tặng Thẻ Tháng
Giftcode hàng tuần tại Hội quán
Nhân 2 giá trị nạp trong 7 ngày đua Top
GIFTCODE: QA3QTANTHU
TOP LỰC CHIẾN
Top 1: 50.000.000 KNB
Top 2: 40.000.000 KNB
Top 3: 30.000.000 KNB
Top 4-6: 20.000.000 KNB
Top 7-10: 10.000.000 KNB
TỔNG KẾT: 19h – 30/09/2022
Xem thêm thông tin GIFTCODE khác tại: https://www.facebook.com/groups/quananh3q.michio
Link game: https://qa.michiogame.com
 
Top