• 👉 Chỉ quảng cáo Game Mobile, Game H5 & Game PC
vn-game vn-game

Game Nhập Vai Mobile Quần Anh 3Q Open S42 Thái Văn Cơ - Free VIP 15 + 1.000 Vạn KNB

QA3Q
296143323_189112510215053_5947184700333092340_n.jpg

Quần Anh 3Q Open S42 Thái Văn Cơ
Open
: 19h – 29/07/2022

Free VIP 15 + 1.000 Vạn (khi đạt level 10)
Quà điểm năng động ngày, quà đi ải, quà đăng nhập…
Sự kiện Open Server 7 ngày, 14 ngày
Sự kiện loan tin tại Group Fb tặng Thẻ Tháng
Giftcode hàng tuần tại Hội quán
Nhân 2 giá trị nạp trong 7 ngày đua Top
GIFTCODE TÂN THỦ: QA3QTANTHU

TOP CHIẾN LỰC
Top 1: 50.000.000 KNB
Top 2: 40.000.000 KNB
Top 3: 30.000.000 KNB
Top 4-6: 20.000.000 KNB
Top 7-10: 10.000.000 KNB
Tổng kết: 19h – 05/08/2022
=> Xem thêm thông tin GIFTCODE khác tại: https://www.facebook.com/groups/quananh3q.michio
=> Link tải game: https://qa.michiogame.com
 
Top