• 👉 Chỉ quảng cáo Game Mobile, Game H5 & Game PC

Game Nhập Vai Mobile Naruto H5 Open S38 Hyuga Hinata - Free VIP 2 + 500.000 KNB

NAH5
305395968_180943534436564_6894079121282031931_n.jpg
Naruto H5 Open S38 Hyuga Hinata
OPEN: 19h – 15/09/2022
Free VIP 2 + 500.000 KNB (nhận qua thư)
Sự kiện loan tin tại Group Fb tặng Thẻ Tháng
Giftcode hằng tuần tại Hội quán
Đua Top nhận BẠC vào tài khoản Michio
GIFTCODE: NAH5TANTHU
TOP LỰC CHIẾN
Top 1: 500 Vạn
Top 2: 400 Vạn
Top 3: 300 Vạn
Top 4-6: 200 Vạn
Top 7-10: 100 Vạn
Tổng kết: 19h – 22/09/2022
Xem thêm thông tin GIFTCODE khác tại: https://www.facebook.com/groups/naruto.michio
Link game: http://na.michiogame.com
 
Top