• 👉 Chỉ quảng cáo Game Mobile, Game H5 & Game PC
vn-game vn-game

Game Mobile Game Free Vip - Naruto H5 Open S36 Yamanaka Ino - Free VIP 2 + 500.000 KNB

NAH5
296660426_189957393463898_4746554473789233058_n.jpg

Naruto H5 Open S36 Yamanaka Ino
Open
: 19h – 02/08/2022
Free VIP 2 + 500.000 KNB (nhận thư)
Sự kiện loan tin tại Group Fb tặng Thẻ Tháng
Giftcode hằng tuần tại Hội quán
Giftcode tân thủ: NAH5TANTHU
TOP LỰC CHIẾN
Top 1: 500 Vạn
Top 2: 400 Vạn
Top 3: 300 Vạn
Top 4-6: 200 Vạn
Top 7-10: 100 Vạn
Tổng kết: 19h – 09/08/2022
=> Xem thêm thông tin GIFTCODE khác tại: https://www.facebook.com/groups/naruto.michio
=> Link game: http://na.michiogame.com

#narutoh5 #nah5 #gameprivate #gamefreevip
 
Top