• 👉 Chỉ quảng cáo Game Mobile, Game H5 & Game PC
vn-game vn-game

WebGame Game Free Vip - Đông Tà 2D Open S40 Quách Tương - Free VIP 15 + 1.000 Vạn KNB

DT2D
293148230_186141193845518_4766949818878951957_n.jpg

ĐÔNG TÀ 2D OPEN S40 QUÁCH TƯƠNG

OPEN: 19h – 15/07/2022

Free VIP 15 + 1.000 Vạn (khi đạt level 5)
Sự kiện loan tin tại Group Fb tặng thẻ Đại Hiệp
Giftcode hàng tuần tại Hội quán
Nhân 2 giá trị nạp trong 7 ngày đua Top
Giftcode tân thủ: DT2DTANTHU

TOP LỰC CHIẾN
Top 1: 5.000 Vạn
Top 2: 4.000 Vạn
Top 3: 3.000 Vạn
Top 4-6: 2.000 Vạn
Top 7-10: 1.000 Vạn

Tổng kết: 19h – 22/07/2022

=> Xem thêm thông tin GIFTCODE khác tại: https://www.facebook.com/groups/dongta2d
=> Tải game DT2D: https://dt.michiogame.com

#dongta2d #dt2d #gameprivate #gamefreevip #dongtataydoc #dongtafreevip
 
Top