• 👉 Chỉ quảng cáo Game Mobile, Game H5 & Game PC

Game Nhập Vai Mobile Đông Tà 3D Open S43 Nga My - Free VIP 15 + 15 Tướng Đỏ + 50 Vạn KNB

DT3D
306668616_181262827737968_2098054641763259740_n.jpg

ĐÔNG TÀ 3D OPEN S43 NGA MY
OPEN: 19h – 16/09/2022
Free VIP 15 + 15 Tướng Đỏ + 50 Vạn (level 5 nhận thư)
Sự kiện loan tin tại Group Fb tặng Thẻ Đại Hiệp
Giftcode hàng tuần tại Hội quán
Cùng nhiều sự kiện hấp dẫn
Đua Top nhận BẠC vào tài khoản Michio
Nhân 2 giá trị nạp trong 7 ngày đua Top
GIFTCODE: DT3DTANTHU
TOP LỰC CHIẾN
Top 1: 5.000 Vạn
Top 2: 4.000 Vạn
Top 3: 3.000 Vạn
Top 4-6: 2.000 Vạn
Top 7-10: 1.000 Vạn
Tổng kết: 19h – 23/09/2022
Xem thêm thông tin GIFTCODE khác tại: https://www.facebook.com/groups/dongta3d.michio
Link game: https://d3.michiogame.com
 
Top