Bình chọn


Ngày phát hành
Thể loại

Mô tả

Thể loại dàn trận, điều khiển binh tướng.

Game lấy bối cảnh thời tam quốc. Bạn sẽ vào vai chủ của 1 thành. Chiêu mộ các tướng lĩnh và thôn tính các thành trì khác.

Hình ảnh

Hướng dẫn

  • Chiêu mộ tướng cao cấp
  • Chế tạo các bộ vật phẩm xịn, trang bị cho các tướng lĩnh để tăng chỉ số